Nowe przedszkole w Gdańsku

250 dzieci znajdzie miejsce w nowym przedszkolu modułowym przy ulicy Damroki, które będzie otwarte już na początku tego roku szkolnego. Więcej o tym projekcie opowie nam Ewa Parafjanowicz-Potuczko z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

– Na pewno znany jest już projekt budowy nowego przedszkola przy ulicy Damroki.
– Przedszkole jest realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” – prace projektowe są już w toku. Wykonawca ma czas na realizację całego zadania do 1 sierpnia tego roku. Realizacją projektu zajmuje się konsorcjum firm Ekoinbud.
– Kiedy zatem rozpocznie się rzeczywista budowa przedszkola?
– Roboty ziemne, związane z przygotowaniem terenu pod budowę, rozpoczną się na początku marca, natomiast konkretne rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na koniec kwietnia lub początek maja.
– Co będzie różniło to przedszkole od innych, które mamy już na terenie naszego miasta?
– Najważniejszą różnicę w stosunku do wcześniej budowanych przedszkoli stanowi fakt, że ten obiekt, budowany jest w innowacyjnej, energooszczędnej technologii, która ma przełożyć się również na niskie koszty utrzymania i eksploatacji. Budynek przy ul. Damroki, wybudowany będzie w konstrukcji drewnianej, z materiałów ekologicznych i oddychających. Zastosowana technologia – z gotowych paneli ściennych, stropowych oraz dachowych, o wysokich parametrach izolacyjnych, jest energooszczędna i przyjazna dla środowiska. Budynek zaprojektowany i wybudowany będzie w systemie modułowym, co oznacza, że w przyszłości może być wykorzystany do pełnienia także innych funkcji, jak również zminimalizuje czas realizacji inwestycji oraz zoptymalizuje jej koszty.
Nowy obiekt, z dwoma przedszkolami, składać się będzie z 10 modułów (każde przedszkole po pięć modułów), przeznaczonych na sale dydaktyczne. W budynku znajdzie się także sala wielofunkcyjna, węzeł żywieniowy oraz pomieszczenia techniczne. W każdym oddziale będzie sala zajęć, szatnia oraz przylegający bezpośrednio do sali sanitariat.

– Jaka jest koncepcja budowy przedszkola?
– Przedszkole zostanie wybudowane według koncepcji „Innowacyjna Edukacja Przedszkolna w Gdańsku”. Zagospodarowanie wokół budynku wraz z otoczeniem, będzie ściśle związane z programem edukacyjno-wychowawczym, który ma na celu pobudzenie kreatywności dzieci w każdej dziedzinie. W tym celu ustawione zostaną zabawki mobilne, a sala bytowa zostanie maksymalnie przeszklona, w celu uzyskania wrażenia otwartej, jasnej przestrzeni. Poza tym przed salami wykonane zostaną kilkumetrowe ściany, pomalowane farbą kredową, aby dzieci miały możliwość kreatywnej zabawy.
– W takim razie proszę nam jeszcze powiedzieć, ile będzie kosztował ten projekt?
– Koszt dokumentacji projektowej wynosi ok. 552 tys. zł brutto, a cała inwestycja kosztować będzie niespełna 7,3 mln zł.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Helena Łomanik

Comments are closed.