Powstaje klasa o profilu lotniczym

W minionym tygodniu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 49. Bazą Lotniczą w Pruszczu Gdańskim a IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Jego przedmiotem będzie powstanie i funkcjonowanie klasy wojskowej o profilu lotniczym w gdańskiej placówce. Klasa o profilu lotniczym to nowy pomysł dyrekcji szkoły, która po sukcesie realizacji programów nauczania w klasach policyjnej i straży granicznej oraz bezpieczeństwa publicznego postanowiła zrobić następny krok.

Na propozycję realizowania wspólnego projektu 49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim odpowiedziała z dużą otwartością. Dla młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z lotnictwem, chcemy umożliwić zmierzenie się z własnymi wyobrażeniami o przyszłym zawodzie lotnika zarówno w lotnictwie wojskowym, jak i cywilnym. Z naszego punktu widzenia wychowanie wojskowe przyszłych lotników, poznanie zasad i wymogów tego zawodu oraz orientacja w tym zakresie są niezwykle ważne, aby uniknąć rozczarowań i dokonywać świadomych, satysfakcjonujących wyborów. Opiekę nad klasą roztoczy również Aeroklub Gdański – informuje nas Beata Wierzba, zastępca dyrektora IV LO.

W klasie wojskowej o profilu lotniczym przewiduje się trzy bloki zajęć: ogólnowojskowy, lotnictwa wojskowego i lotnictwa cywilnego. W ramach przedmiotu szkolenie ogólnowojskowe uczniowie poznają kształcenie obywatelskie, profilaktykę i dyscyplinę wojskową, regulaminy Sił Zbrojnych RP, podstawy szkolenia strzeleckiego, obronę przed bronią masowego rażenia, obronę przeciwlotniczą, ochronę i obronę obiektów, szkolenie taktyczne.

O awionice, płatowcu i zespołach napędowych, systemach uzbrojenia samolotu, wyposażeniu wysokościowo-ratowniczym oraz aerodynamice i zasadach lotu będą się uczyć licealiści z lotnictwa wojskowego. Natomiast ogólna wiedza o lotnictwie cywilnym, samolocie i szybowcu, o zasadach lotu, ale i o prawie lotniczym, procedurach operacyjnych, łączności, osiągach i planowaniu, meteorologii i nawigacji będzie przekazywana w ramach tematyki zajęć Aeroklubu Gdańskiego. Przedmiot lotnictwo cywilne ułatwi też uczniom zrozumienie ważnej lotniczej prawdy o człowieku, jego możliwościach, ale i ograniczeniach – dodaje Beata Wierzba.

Zajęcia będą prowadzić żołnierze z 49. Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego, jak i instruktorzy Aeroklubu Gdańskiego.

Niewątpliwie pojawiać się będzie pytanie: czy absolwent klasy wojskowej o profilu lotniczym będzie w przyszłości pilotem lub zawodowym żołnierzem? Jeśli przyszły kandydat do służby wojskowej, oprócz wymaganych predyspozycji psychofizycznych, wykaże się podczas rozmowy kwalifikacyjnej wiedzą na temat lotnictwa czy zagadnień wojskowości – z pewnością będzie miał większe szanse niż osoba, która składając wniosek aplikacyjny, tej wiedzy nie będzie miała. Ale absolwent tej klasy będzie również dobrym kandydatem na wiele kierunków studiów wyższych zarówno na uczelniach cywilnych, jak i wojskowych – zapewnia zastępca dyrektora gdańskiej szkoły.

W Gdańsku będzie to pierwsza klasa o profilu lotniczym. Oferta klasy jest skierowana do absolwentów gimnazjów w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i okolicach.

Comments are closed.