Znamy plany inwestycyjne gminy Trąbki Wielkie

Lokalne samorządy nie mają wytchnienia i bez przerwy planują kolejne inwestycje. Niemal wszyscy korzystają z unijnego wsparcia, ale podstawą do prowadzenia każdego zadania są środki własne. W gminie Trąbki Wielkie na ten rok zaplanowano kilkanaście ważnych inwestycji, które będą oczywiście sukcesywnie realizowane.

Rozbudowa podstawówki i budowa hali

Na plan pierwszy wysuwa się w tej chwili rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich. Jest to kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku zadania, którego zakończenie przewidziane jest już w lipcu. Zaplanowaliśmy, że tylko w tym roku wydamy na ten cel 1,6 mln złotych. Efektem realizacji inwestycji będzie nowe dwukondygnacyjne skrzydło budynku o powierzchni użytkowej 850 m kw. Po oddaniu tego obiektu do użytku szkoła otrzyma 6 sal lekcyjnych, świetlicę, kuchnię z zapleczem, szatnię i sanitariaty – informuje nas Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie.

Dodajmy w tym miejscu, że nie jest to jedyna oświatowa inwestycja, która ma być realizowana w tym roku. W planach jest bowiem budowa hali sportowej przy szkole w Kłodawie. Nowy sportowy obiekt ma mieć 785 m kw. powierzchni użytkowej, a sama sala gimnastyczna 375 m kw. W budynku znajdować się ma również pomieszczenie wielofunkcyjne oraz szatnie i sanitariaty. Zakres wykonanych w tym roku prac będzie zależał od ilości pozyskanych na ten cel przez gminę środków zewnętrznych, a w tym roku w gminnym budżecie wygospodarowano na ten cel 515000 zł.
Z kolei sobowidzka szkoła ma zostać docieplona, a przy okazji stworzony ma być w niej punkt przedszkolny.

OSP z nowymi wozami i remizami

Również w tym roku planujemy wykonanie przyłączy gazowych do wszystkich budynków użyteczności publicznej w Trąbkach Wielkich oraz wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe w przedszkolu i gimnazjum. Według naszych szacunków kosztować to może ok. 328000 złotych – mówi nam Błażej Konkol.

W poprzednich wydaniach „Panoramy” informowaliśmy o inwestycjach w Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy Trąbki Wielkie. Przypomnijmy, że gmina nie tylko dofinansowuje zakup wozów bojowych, ale sukcesywnie stara się poprawić bazę lokalową miejscowych jednostek OSP. W tym roku (w czerwcu) ma zostać ukończona budowa remizy OSP w Ełganowie. Dzięki tej inwestycji, która w tym roku pochłonie kolejnych 285000 złotych, strażacy otrzymają duży boks garażowy, przestronną salę szkoleniową, pomieszczenie biurowe i sanitariaty.

Poza tym ok. 167000 zł wydanych ma być na uzupełnienie podstawowego wyposażenia strażaków w węże czy mundury, ale również na zakup do wszystkich jednostek defibrylatorów. Dodatkowo planuje się wymienić dwa samochody pożarnicze, ale jest to zależne od ilości pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych. Już wcześniej informowaliśmy również o planach budowy nowej remizy strażackiej w Mierzeszynie. W tym roku przygotowana ma być pełna dokumentacja techniczna, a prace budowlane mają ruszyć za rok.

Nie zapomnieli o drogach i kanalizacji

W gminie Trąbki Wielkie są jeszcze miejscowości, w których brakuje chociażby kanalizacji sanitarnej. Jest to drogie zadanie, dlatego jego realizacja jest rozłożona w czasie. W tym roku niewielkie prace przewidziano chociażby w tzw. aglomeracji trąbeckiej.

Ze względu na rozwój budownictwa mieszkaniowego w miejscowościach stanowiących tę aglomerację, zachodzi konieczność wybudowania nowych odcinków kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie się do niej kolejnych budynków. Planowane koszty to 200000 zł. Zakładamy, że do sieci podłączonych zostanie kolejnych 15 – 20 budynków – mówi Jan Wiczling, zastępca wójta gminy Trąbki Wielkie.

W budżecie nie zapomniano też o inwestycjach drogowych. W tym roku planowane jest utwardzenie nawierzchni dróg płytami typu YOMB, a chodników kostką betonową.

Kilkanaście sołectw przeznaczyło na ten cel z funduszy sołeckich łącznie 187000 złotych, co umożliwi utwardzenie ok. 2000 m kw. nawierzchni. Jednakże rada gminy, doceniając wkład mieszkańców, zwykle podwaja te środki, a tym samym i osiągnięty efekt rzeczowy. Poza tym w tym roku chcemy przygotować dokumentację techniczną na na budowę dróg w Trąbkach Wielkich – ul. Akacjowej i części ul. Rzemieślniczej oraz ul. Towarowej i części ul. Przemysłowej – dodaje Jan Wiczling.

To oczywiście tylko część zadań, które mają być zrealizowane w tym roku. O kolejnych inwestycjach będziemy jeszcze informować na naszych łamach.

Comments are closed.