Gmina przeprowadzi kontrolę

W jednym z poprzednich wydań „Panoramy” informowaliśmy o mieszkańcach Mierzeszyna, którzy w nielegalny sposób pozbywają się nieczystości. Problem nie zniknął, ale ci, którzy nadal uprawiają ten proceder, niebawem spodziewać się mogą kar.

– Niektórzy mieszkańcy Mierzeszyna nic sobie nie robią z przyrody. Obok przepływają dwie rzeki, do których na pewno trafiają nieczystości. Poza tym przejeżdżając przez Mierzeszyn dokładnie wiadomo kto wylewa ścieki do rowu, bo akurat koło tego gospodarstwa – szczególnie latem – panuje niesamowity smród – mówi nam jeden z Czytelników, mieszkający w Mierzeszynie.

Taki nielegalny proceder od września może być już ukarany grzywną w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

– Od 1 września na terenie gminy Trąbki Wielkie będą przeprowadzane kontrole w zakresie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych za okres od 5 kwietnia 2017 roku. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – informuje Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie.

Kontrole prowadzone będą poprzez wezwanie do przedstawienia dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych w trąbeckim urzędzie gminy lub przez uprawnione osoby, które posiadają specjalne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Wszelkie przypadki próby przeprowadzenia kontroli przez osoby bez takich upoważnień, a podające się za kontrolerów z urzędu, należy zgłaszać na policję.

– Do kontroli należy przygotować faktury lub rachunki potwierdzające odbiór ścieków. Na dokumencie musi być zapis potwierdzający ilość odebranych nieczystości w metrach sześciennych, a nie zapis „usługa asenizacyjna sztuk 1”. Przedstawić będzie też trzeba rachunki za dostawę wody. Ilość wywiezionych ścieków będzie weryfikowana z ilością zużytej wody lub ryczałtu od ilości osób – dodaje Błażej Konkol.

O wynikach kontroli będziemy oczywiście informować na naszych łamach.

Comments are closed.