Jacht Kuklińskiego w Błotniku

Na przystań żeglarską w Błotniku przybył jacht pułkownika Ryszarda Kuklińskiego – „Strażnik Poranka”. Jednostka ta to prezent, który Ryszard Kukliński przekazał Chrześcijańskiej Szkole pod Żaglami.
Jacht został zbudowany w 1965 r. przez Stocznię Jachtową im. Josepha Conrada w Gdańsku jako pierwsza jednostka serii „Opal”. Początkowo nosił nazwę „Opal”. W listopadzie 1980 roku jednostkę kupił od Marynarki pułkownik Kukliński. Po jego ucieczce do USA jacht został skonfiskowany wyrokiem z 1984 roku i przekazany Centralnemu Muzeum Morskiemu.
W 1998 roku, w czasie wizyty pułkownika w Polsce, jacht został zwrócony właścicielowi, jednostkę pobłogosławił ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, nadając jej imię „Opal II”. Pułkownik Kukliński nie zabrał jachtu do USA, przekazał go w drodze notarialnej darowizny Chrześcijańskiej Szkole pod Żaglami. Nowy armator zmienił w 2002 roku nazwę jednostki na „Strażnik Poranka” i umiejscowił ją jako stacjonującą na chorwackiej wyspie Iż, gdzie prowadzono szkolenia dla młodzieży. Obecnie, wymagająca remontu, została przetransportowana na przystań żeglarską w Błotniku.
Nazwa „Strażnik Poranka” jest szczególna i nawiązuje do słów Jana Pawła II, który podczas Światowego Dnia Młodzieży w Toronto powiedział do młodych, że są strażnikami nowego wieku i nowego tysiąclecia. Umiejscowienie tej jednostki na przystani w Błotniku nie jest przypadkowe, a wynika z zawiązanej współpracy pomiędzy gminą Cedry Wielkie a Chrześcijańską Szkołą Pod Żaglami, którą reprezentuje ks. prałat Andrzej Jaskuła. Współpraca ta została potwierdzona na oficjalnym spotkaniu, które odbyło się właśnie w Błotniku. W spotkaniu wzięli udział: Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie, ks. Andrzej Jaskuła z Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami, ks. Artur Kołodziejczyk – członek zarządu stowarzyszenia oraz ks. Arkadiusz Ćwikliński – dyrektor Collegium Marianum, Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie.
Członkowie spotkania jednomyślnie ustalili konieczność realizacji działań partnerskich, które służyć mają rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnych korzystnych stosunków w dziedzinie kultury, turystyki i promocji, a także – co bardzo ważne – tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Pierwszym krokiem w ramach podjętej współpracy będzie podpisanie listu intencyjnego, który m.in. również umożliwi młodym adeptom sztuki żeglarskiej z gminy Cedry Wielkie wzięcie udziału w zajęciach, w ośrodku żeglarsko-religijnym na wyspie Iż w Chorwacji.
(AN)
cedry1
Fot. UG Cedry Wielkie

Comments are closed.