Powstanie nowoczesne centrum geriatrii

Już we wrześniu ruszy w Gdańsku budowa nowoczesnego centrum geriatrii. Realizacją inwestycji, której koszt opiewa na blisko 12 mln zł, zajmie się Gdański Uniwersytet Medyczny, a ponad 10 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Jak informuje nas Marcin Szumny z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, centrum geriatrii powstanie w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK). – Ośrodek będzie świadczył kompleksową opiekę ambulatoryjną dla seniorów. Na potrzeby centrum dostosowane zostaną obiekty Szpitala Studenckiego przy al. Zwycięstwa 30. Dzięki inwestycji poprawi się opieka zdrowotna nad osobami starszymi – dodaje Marcin Szumny. – Realizacja projektu obejmować będzie m.in. prace remontowo-budowlane, zakup wyposażenia do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pneumonologicznej. Będzie nowy sprzęt medyczny do diagnostyki i terapii w zakresie funkcji poznawczych, a także systemów do teleopieki nad pacjentem, telerehabilitacji domowej oraz monitoringu pacjentów. Pomieszczenia zostaną wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy i medyczny.
To jednak nie wszystko, ponieważ organizowane będą też szkolenia specjalistyczne dla lekarzy POZ, specjalistów i pielęgniarek, fizjoterapeutów, koordynatorów zespołu, a także psychologów, dietetyków, pracowników socjalnych, opiekunów, wolontariuszy, absolwentów Wydziału Zdrowia Publicznego GUMed. Będą one dostosowane do nowego modelu opieki nad seniorem.
– GUMed, jako organ założycielski szpitala klinicznego i jedyna uczelnia medyczna na Pomorzu, której działalność prowadzona jest na obszarze metropolitalnym, aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie. Zapewnia wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze, prowadzi kształcenie ustawiczne kadr medycznych oraz dostarcza ekspertyz i opinii dla władz samorządowych i państwowych.
Projekt utworzenia centrum geriatrii zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z mechanizmu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot – tłumaczy Marcin Szumny.
Dodajmy jeszcze tylko, że realizacja projektu zakończy się w sierpniu 2020 roku.
(GR)

Comments are closed.