Warto zostać rodziną zastępczą!

– Spróbuj, może Ty też jesteś komuś potrzebny – zachęcają Pani Beata i Pan Paweł, którzy od 11 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej dla dwójki sopockich dzieci. Jak podkreślają rodzice zastępczy, dzieci nie tylko od nich czerpią, ale również wiele im dają. Uczą cierpliwości i pokory, dają radość i uczą cieszyć się z małych rzeczy.

 

– „Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia” – tak mówi Konwencja o prawach dziecka. Jednak wiele dzieci z różnych powodów nie może wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. Szansą na bezpieczne i spokojne dzieciństwo jest dla nich rodzina zastępcza – mówi Andrzej Czekaj, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – W zastępczej rodzinie dzieci mają zapewniony nie tylko „dach nad głową” i godziwe warunki życia, lecz także opiekę, ciepło i miłość.

Do rodziny zastępczej dzieci trafiają na określony czas, potrzebny rodzicom biologicznym na rozwiązanie swoich problemów (np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych). Przebywając w rodzinie zastępczej, dziecko ma zagwarantowaną możliwość utrzymywania kontaktu ze swoją rodziną biologiczną. W wypełnianiu swoich funkcji, rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

– Zachęcamy osoby, którym nie jest obcy los dziecka, mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, aby stworzyły rodzinę zastępczą i przyjęły do swojego domu dziecko, które z różnych przyczyn nie może mieszkać z własnymi rodzicami – mówi Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS. – Poszukujemy osób, które mają stabilną sytuację życiową, zawodową i mieszkaniową. Opieka nad dziećmi, które przychodzą z bagażem doświadczeń, wymaga otwartego serca, wyrozumiałości i zaangażowania, ale przynosi satysfakcję i ogromną radość.

Rodziny zastępcze mogą liczyć na wiele form pomocy ze strony ośrodka, wsparcia udzielają m.in. specjaliści ds. rodziny, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy i prawnicy. W przygotowaniu się na przyjęcie dziecka pomaga rodzinie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który wspiera rodzinę również w późniejszym wypełnianiu powierzonej funkcji. Rodzice zastępczy mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, grupach wsparcia oraz otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci, bądź remontu lokalu. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy z MOPS.

– Nasze życie wywróciło się do góry nogami, ale jesteśmy zadowoleni z takiego życia i nie wyobrażamy sobie innego – zapewniają rodzice zastępczy. Cieszymy się, kiedy widzimy pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka, jesteśmy wzruszeni, kiedy dostajemy własnoręcznie wykonaną przez dzieci kartkę z podziękowaniami i słowami: kocham ciocię i wujka – mówi pani Beata. – Jeśli macie w sobie dużo ciepła i miłości – podzielcie się tym z dziećmi, które tego potrzebują. Podarujcie dziecku serce – zostańcie rodziną zastępczą.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą, zachęcamy do kontaktu z Działem Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 555 10 22, dpz@mopssopot.pl.

(AN)

Comments are closed.