Unia dała 19 milionów

Rok 2018 na terenie gminy Pruszcz Gdański będzie bardzo bogaty pod względem realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie gmina jako lider bądź partner bierze udział w 20 projektach, w których łączna kwota dotacji unijnych wyniesie około 19 mln zł. Wartość zadań realizowanych na obszarze gminy kształtuje się na poziomie ponad 28 mln zł.

Fot. UG Pruszcz Gdański

Największym przedsięwzięciem będzie budowa węzła integracyjnego i całej infrastruktury z nim związanej. W Cieplewie, przy przystanku kolejowym, powstanie parking samochodowo-rowerowy, pomyślany zgodnie z koncepcją „park and ride” (polega ona na tym, że zostawiamy auto bądź rower, a w dalszą drogę udajemy się pociągiem). W ramach tego projektu zmodernizowana zostanie ulica Macieja Rataja w Rusocinie, która stanowić będzie drogę dojazdową do węzła, powstanie ścieżka rowerowa z Jagatowa do Wojanowa oraz trasa rowerowa między Juszkowem a Pruszczem. Łączny koszt to prawie 5 mln zł., z czego prawie 3 miliony to dofinansowanie z UE.

Kolejne dwa zadania związane są z rewaloryzacją parków w Będzieszynie i Wojanowie. Umowa w sprawie tego pierwszego została już podpisana, kolejna doczeka się parafowania na początku stycznia 2018 roku. W przyszłości oba te kompleksy, wraz z odnowionymi już parkami w Arciszewie, Rekcinie i Rotmance, wejdą w skład gminnego „Szlaku Parków Podworskich”. Przywrócenie blasku otoczeniu drzew w Będzieszynie kosztować będzie 405 tys. zł. (300 tys. zł. – dofinansowanie z UE), a w Wojanowie 1 745 000 zł. (1 265 000 zł. – dofinansowanie z UE).

Trzy przedsięwzięcia związane będą z wodą, a właściwie z turystyką wodną. Gmina Pruszcz Gdański kosztem 502 tys. zł. (426 tys. zł. – dofinansowanie z UE) rozbuduje na swoim terenie infrastrukturę kajakową w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” oraz kosztem 166 tys. zł. (141 tys. zł. – dofinansowanie z UE) w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”. Rozbudowana zostanie, a tak naprawdę rozbudowywana już jest, stanica Wodna w Wiślince. W tym przypadku za 2 161 000 zł. (1 355 795 zł. – dofinansowanie z UE) wykonany zostanie m.in. kanał dopływowy do obiektu, nabrzeże skarpowe oraz pomost do cumowania dla 32 jednostek pływających.

Z Wiślinki do Przejazdowa wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa w ramach projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”. Ta inwestycja pochłonie 3 134 612 zł. (1 988 795 zł. – dofinansowanie z UE).

Kolejnym projektem, który w przyszłym roku zrealizowany zostanie dzięki unijnemu wsparciu, będzie „Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański”. Ma on polegać na dociepleniu ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych, dociepleniu stropów, stropodachów, dachów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła. Koszt tych prac to 1 572 000 zł (1 040 000 – dofinansowanie z UE).

Prawie 3,8 mln zł. wpłynie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 do gminnej kasy z tytułu budowy zbiornika retencyjnego na Potoku Borkowskim. Całość inwestycji wyniesie około 5 mln. zł. Prace już się rozpoczęły. Jak ważna jest to inwestycja nikogo przekonywać nie trzeba. Zbiornik mogący pomieścić 46,5 tys. m3 wody znacznie poprawi stan bezpieczeństwa powodziowego w wyżynnej części gminy znajdującej się w zlewni Kanału Raduni. Dzięki niemu zminimalizowane zostaną dopływy do wspomnianego kanału oraz zmniejszona zostanie prędkość płynącej w Potoku Borkowskim wody.

Oprócz tego gmina realizuje tzw. „projekty miękkie” związane z przedszkolami, szkołami oraz aktywizacją społeczno-zawodową mieszkańców. W tym przypadku wartość dofinansowania z UE to ok. 5 mln zł.

(PR)

Comments are closed.