Jutro przenosimy żaby. Potrzebna każda para rąk!

Żaby będą przenosić uczniowie, urzędnicy, mieszkańcy. Happening „Daj żabie
przejść” odbędzie się jutro w Dolinie Królewskiej, przy ul. Do Studzienki w
godz. 11 – 12. Obecność każdego, komu na sercu leży los zwierząt miele widziana.
Gdańsk realizuje program czynnej ochrony płazów już od 10 lat.

Podobnie jak w latach ubiegłych, do akcji pomocy płazom włączyli się podopieczni
i pracownicy zaprzyjaźnionej z miastem Fundacji Sprawni Inaczej. Przenosić żaby
będą również uczniowie szkoły podstawowej Fregata, urzędnicy gdańskiego
magistratu oraz pracownicy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Już od 10 lat gdański Wydział Środowiska organizuje akcję pomocy dla tych
pożytecznych zwierząt, będących w Polsce pod ochroną. Podobnie jak w latach
ubiegłych, w znanych miejscach wędrówek płazów, szczególnie dla nich
niebezpiecznych, rozstawiane są płotki, znaki i pułapki – wiaderka, a grupy
wolontariuszy przenoszą płazy do zbiorników wodnych. Został także stworzony
Płazi Patrol Interwencyjny, który przez całą dobę przyjmuje zgłoszenia dotyczące
wędrówek żab i zagrożeń, jakie napotykają one na swojej drodze. Z dyżurnymi
patrolu można skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 724 323 481.

– Wpływ ruchu kołowego na śmiertelność drobnych gatunków zwierząt, wśród
zoologów znany jest od dawna, marginalizowany jest jednak w środowisku
drogowców. Tymczasem, co roku na drogach ginie ogromna liczba drobnych
kręgowców, wśród których najliczniejszą grupą są właśnie płazy. Dlatego właśnie
w 2008 roku Gdańsk rozpoczął pilotażowy program czynnej ochrony płazów na
terenie miasta – mówi koordynator akcji Marcin Tryksza z Wydziału Środowiska
gdańskiego magistratu.

Zagrożone są  gatunki żab i ropuch, które wędrują do najbliższego zbiornika
wodnego, by złożyć skrzek. Przeprawiając się przez jezdnię, która często
znajduje się na ich trasie przemarszu, masowo giną pod kołami samochodów.
Wpadają również w tzw. pułapki antropogeniczne, z których nie potrafią się
wydostać. Takie pułapki to m.in. drogowe studzienki kanalizacyjne i deszczowe,
kolektory, niezabezpieczone wykopy, czy zbiorniki wodne ze stromymi brzegami.

Gdzie płazy są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo? Ulica Góralska,
Michałowskiego, Do Studzienki, Myśliwska, Bytowska, Kwietna, Spacerowa oraz
rejony zbiorników wodnych i retencyjnych. Warto podkreślić, że co roku dzięki
gdańskiemu programowi pomocy płazom ratowanych jest kilka tysięcy
przedstawicieli tego gatunku.

Comments are closed.