250 PROJEKTÓW W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Głosowanie tuż po wakacjach

Jak informuje Anna Iwanowska z gdańskiego magistratu, dobiega końca jeden z kluczowych etapów budżetu obywatelskiego – okres weryfikacji złożonych przez mieszkańców propozycji.

– Dzięki niemu będziemy mogli określić listę projektów do głosowania, a także wskazać, które projekty z różnych przyczyn nie są możliwe do realizacji – mówi Anna Iwanowska.
Na początku lipca wydziały gdańskiego urzędu i jednostki miejskie zakończyły sprawdzanie, które ze zgłoszonych projektów mogą zostać zrealizowane w latach 2019–2020. Ponad 250 projektów otrzymało już pozytywną ocenę pod względem możliwości wykonania, natomiast w przypadku wielu projektów trwają jeszcze rozmowy z wnioskodawcami na temat zmian, które należy wprowadzić, by projekt mógł być zrealizowany.

– Najczęściej rozmowy te dotyczą zmiany kosztu projektu czy możliwego do wykonania zakresu. Termin prac zespołu konsultacyjnego został przedłużony do 10 sierpnia. Wtedy zostanie przekazana ostateczna liczba projektów do głosowania, które zaplanowano w dniach 10–24 września. Jeszcze przed jego rozpoczęciem, zgodnie z rekomendacjami zespołu powołanego do wypracowania działań zwiększających bezpieczeństwo, przeprowadzimy wraz z mieszkańcami test systemu elektronicznego, przygotowany przez firmę Asseco Data Systems S.A. Po oddaniu głosu każda osoba głosująca otrzyma potwierdzenie przyznania swoich punktów – tłumaczy Anna Iwanowska.
Dodajmy w tym miejscu, że ubiegłoroczny operator systemu obsługującego głosowanie – firma Implyweb, na mocy pozasądowej ugody z Gminą Miasta Gdańsk, wpłaciła na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku kwotę 71 009,35 zł.

– Jest to równowartość kosztu wszystkich działań podjętych w celu przeprowadzenia dodatkowego głosowania w tym m.in. nowego systemu elektronicznego, przeprowadzenia dodatkowej kampanii promocyjnej i wiadomości SMS wysyłanych do mieszkańców – wyjaśnia Anna Iwanowska.

(GR)

Comments are closed.