Zgłoś kandydata do Rady Seniorów

Jesteś aktywnym seniorem? A może znasz osobę po 60. roku życia, która działa aktywnie na rzecz swoich rówieśników? Od czwartku, 23 sierpnia będziesz mógł zgłosić kandydatów do Rady Seniorów. Czas na składanie zgłoszeń mija 10 września. W październiku poznamy 34 „srebrnych radnych”, którzy będą reprezentowali grupę blisko 120 tys. mieszkanek i mieszkańców Gdańska w wieku 60+.

 

– Chcemy zaangażować mieszkańców powyżej 60. roku życia, wykorzystać ich talenty, umiejętności i doświadczenie. Chcemy, aby sami seniorzy wybierali swoich reprezentantów. To pomysł na rozruszanie i zaangażowanie starszych mieszkańców. Do tej pory mieliśmy do czynienia z rozwojem uniwersytetów trzeciego wieku, następnie z rozkwitem klubów seniora, teraz czas na kolejny etap upodmiotowienia i włączenia seniorów w życie miasta – mówi prezydent Paweł Adamowicz.
Rada Miasta Gdańska 28 czerwca tego roku uchwaliła powołanie Rady Seniorów. W skład Rady, która liczyć będzie łącznie 34 członkiń i członków, wejdą gdańszczanki i gdańszczanie w wieku 60 lat i więcej –  30 osób, oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych –  4 osoby. Wszyscy członkowie Rady będą realizować swoje obowiązki, wynikające z wyboru do Rady, nieodpłatnie.
Celem Rady jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności. Rada jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który na podstawie zasobu wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Miasta Gdańska w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej Miasta.

Kto może zgłaszać kandydatów na członków Rady Seniorów? Zgłosić kandydatkę lub kandydata może grupa mieszkańców danego okręgu wyborczego w liczbie minimum 30 osób. Grupa mieszkańców może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata, a każdy mieszkaniec może poprzeć nie więcej niż jednego kandydata. Do zgłoszenia dołącza się listę mieszkańców popierających kandydata. Zgłaszającym może być również klub seniora, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, Rada dzielnicy z danego okręgu wyborczego, co najmniej dwóch Radnych Miasta gdańska z danego okręgu wyborczego. W ramach grupy 4 członkiń i członków rady zgłosić mogą kandydatów organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, podmioty prowadzające uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz seniorów.

Skąd pobrać kartę do zgłoszenia?
Karty zgłoszenia będą dostępne od 21 sierpnia do 10 września w kilku miejscach w mieście. Wypełnione karty będzie można składać od czwartku 23 sierpnia, albo osobiście w miejscu pobrania karty,  albo za pośrednictwem poczty, na adres: Biuro Rady Miasta Gdańska, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 1 lub Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. Co ważne, w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do adresata, a nie data nadania.

Kartę będzie można pobrać w:
Biurze Rady Miasta Gdańska, Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 1 (sekretariat),
Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Sali Obsługi Mieszkańców (ZOM nr 3), Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 8/12,
Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1, Gdańsk,
ul. Partyzantów 74,
Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Zespole Obsługi Mieszkańców nr 2, Gdańsk,
ul. Milskiego 1,
Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, Gdańsk,
ul. Wilanowska 2,
stronie www.gdansk.pl http://www.gdansk.pl/
Wybory członków Rady Seniorów odbędą się 10 października 2018 r.

Masz pytania – przyjdź na spotkanie
Dla tych mieszkańców, którzy chcieliby zgłosić swoich kandydatów, a mają wątpliwości, jak to zrobić, mogą skorzystać z dwóch spotkań informacyjnych.
Pierwsze z nich odbędzie się we wtorek 21 sierpnia, o godz. 13.00 w siedzibie Rady Miasta Gdańska, Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 1 (sala obrad, I piętro).
Drugie spotkanie zaplanowano na piątek, 28 sierpnia na godz. 16.30, w tym samym miejscu co spotkanie pierwsze.
Dodatkowych informacji na temat Rady Seniorów w Gdańsku udziela Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, tel.: 58 526 80 71 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00) oraz mailowo: seniorzy@gdansk.gda.pl mailto:seniorzy@gdansk.gda.pl lub brm1@radny.gdansk.pl mailto:brm1@radny.gdansk.pl .

Ponad 120 tys. gdańszczan to osoby po 60. roku życia. Nasi mieszkańcy są długowieczni. Prawie 50 z nich świętowanie setnych urodzin ma już za sobą.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Zglos-kandydata-do-Rady-Seniorow,a,122407

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Olimpia Schneider

Comments are closed.