Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisano umowę dotyczącą dofinansowania projektu „Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie”. Pod dokumentem podpisy złożyli wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie.

Realizacja projektu kosztować będzie 3 604 675,00 zł, a wartość dofinansowania: 3 063 973,75 zł
Projekt zakłada upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie. Zwiększona zostanie dostępność edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie 150 nowych miejsc w 6 oddziałach przedszkola samorządowego zlokalizowanych w Trąbkach Wielkich.  Dzieci skorzystają z zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. Odbędą się zajęcia z robotyki i kodowania, zajęcia laboratoryjne, festyny kreatywności oraz wyjazdy do pomorskich instytucji kultury i edukacyjnych. Oferowane będą również zajęcia dodatkowe w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej. Projekt umożliwia również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 26 nauczycieli.

Comments are closed.