GKS Kowale walczy o przetrwanie

Trwa walka o przyszłość GKS Kowale. Klub, który w tym roku obchodzi 25 lat swojego istnienia, może zniknąć ze sportowej mapy powiatu gdańskiego.

O pomoc w ratowaniu GKS Kowale zaapelował w piśmie dystrybuowanym wśród mieszkańców gminy Artur Hanusyk, prezes GKS Kowale.
– Problemy naszego Klubu rozpoczęły się zaraz po wyborze nowego wójta gminy Kolbudy, pana Andrzeja Chruścickiego – pisze w swoim apelu do mieszkańców prezes GKS Kowale. – Wraz z wyborem nowego wójta nasza drużyna przestała otrzymywać dotacje z urzędu gminy. W naszej dotychczasowej działalności takie dotację otrzymywaliśmy rokrocznie – aż do roku 2019. Zostaliśmy ocenieni negatywnie nie tylko jeśli chodzi o kwestie merytoryczne czy formalne, ale także jeżeli chodzi o wysokość dotacji – mieliśmy szansę otrzymać połowę mniej środków niż GKS Kolbudy, który ma podobne struktury jak GKS Kowale.
Z dalszej części apelu mieszkańcy gminy mogli dowiedzieć się m.in. o 1000- procentowym wzroście cen za boisko Orlik w Kowalach czy braku dostępu do gminnych obiektów sportowych.
Akcja ratowania GKS Kowale, która odbiła się szerokim echem nie tylko w internecie, ale również wśród mieszkańców, zaczęła przynosić jednak pierwsze efekty. Podobnie jak w przypadku budowy basenu w Kolbudach, kiedy to wójt Andrzej Chruścicki ugiął się pod presją mieszkańców i odstąpił od rezygnacji z budowy basenu (na dzień dzisiejszy jedynie formalnie, gdyż prace przy budowie basenu nie są kontynuowane), również w przypadku GKS Kowale akcja zorganizowana przez sympatyków GKS Kowale spowodowała zmianę wcześniejszego stanowiska wójta. Podczas spotkania, w którym oprócz zainteresowanych stron wzięli udział również radni, wójt Chruścicki poinformował, że drużyna GKS Kowale będzie mogła korzystać z boiska w Kowalach oraz że na boisku tym – w związku z likwidacją szatni piłkarskich w budynku świetlicy wiejskiej – zostaną postawione kontenery, w których znajdą się m.in. szatnie dla zawodników. Prowadzone mają być również rozmowy o możliwości korzystania przez drużynę GKS Kowale ze stadionu w Kolbudach.

(GR)

Comments are closed.