I ty możesz zostać rodziną zastępczą

Za nami kolejny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Była to doskonała okazja do wyrażenia wyrazów uznania i podziękowania dla wielu wspaniałych ludzi, którzy otworzyli swoje serce i swój dom dla dzieci.

– Rodzicielstwo zastępcze pełni ważną rolę w sytuacji, gdy dzieci nie mogą przebywać pod opieką biologicznych rodziców. Daje szansę na dorastanie w ciepłej, przyjaznej atmosferze – podkreśla Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
Z tej okazji odbył się też Dzień Otwarty sopockiego MOPS, gdzie było można uzyskać wszelkie informacje dotyczące pełnienia roli rodziny zastępczej, m.in. jakie warunki należy spełnić, jakie wsparcie mogą otrzymać rodzice zastępczy. Można było także osobiście porozmawiać z zastępczą mamą.
Rodzina zastępcza przyjmuje dzieci na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów – np. podjęcie terapii uzależnień, znalezienie pracy, polepszenie warunków mieszkaniowych. Daje szansę na bezpieczne dzieciństwo dzieciom, które mają małe możliwości na adopcję, np. z powodu braku uregulowania sytuacji prawnej.
Rodziny zastępcze objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, tak pedagogiczną, jak i prawną. Sopocki MOPS oferuje również udział w bezpłatnych szkoleniach, grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Rodziny zastępcze otrzymują ustawowo comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny zawodowe dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie.
– Opieka nad powierzonymi dziećmi wymaga otwartego serca, zaangażowania i cierpliwości, ale przynosi rodzicom zastępczym satysfakcję i ogromną radość – dodaje Urszula Szymańska. – Korzystając z okazji i gościnności łamów „Panoramy”, zachęcamy do zapoznania się z tą piękną ideą i stworzenia dzieciom bezpiecznego domu.
Aby zostać rodzicem zastępczym, należy spełnić kilka wymogów, m. in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce, odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło utrzymania. Kandydat zobowiązany jest odbyć szkolenie, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem. Ważna jest motywacja i predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki oraz możliwości rozwoju. Dzieci, które przychodzą z bagażem trudnych życiowych doświadczeń, otoczone troskliwą opieką i miłością rodziców zastępczych stają się radosne i szczęśliwe.
– „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą” – pod takim hasłem nasz ośrodek od 2004 roku organizuje obchody święta rodzicielstwa zastępczego – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor sopockiego MOPS.
Coroczne spotkanie rodzin zastępczych jest okazją do integracji, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim do złożenia podziękowania za codzienny trud wychowania i opieki nad powierzonymi dziećmi.
– Wszystkie dzieci potrzebują miłości i troskliwych rodziców, ale nie każde z nich ma szansę na bezpieczny dom, w którym znajdzie warunki do prawidłowego rozwoju. Czasami rodzice nie mogą lub nie potrafią zaopiekować się swoimi dziećmi. Szansą na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo jest dla tych dzieci rodzina zastępcza – dodaje dyrektor MOPS.
Rodziny, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą, kontaktować się mogą z Działem Pieczy Zastępczej MOPS w Sopocie (al. Niepodległości 759 a. I piętro, tel. 58 555-10-22).
Dodajmy jeszcze, że odbędzie się spotkanie sopockich rodzin zastępczych. Jak co roku, już od 16 lat, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje obchody święta rodzicielstwa zastępczego. Na wspólne świętowanie zaproszone zostały rodziny zastępcze wraz z dziećmi, nad którymi sprawują opiekę. Coroczne spotkanie jest okazją do integracji rodziców zastępczych, którzy mogą wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać na ważne dla nich tematy. To także okazja, aby podziękować za miniony rok opieki nad powierzonymi dziećmi, za trud wniesiony w ich wychowanie i rozwój.
W spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób.

(AN)

Comments are closed.