Przedsiębiorczy, kreatywni i innowacyjni

Uczniowie ze szkół w Przywidzu, Trzepowie, Pomlewie i Nowej Wsi Przywidzkiej uczestniczą w niecodziennym projekcie edukacyjnym „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności”, który współfinansowany jest ze środków europejskich.

W edukacyjnym projekcie biorą udział uczniowie klas VII. Do przedsięwzięcia przyłączył się Urząd Gminy Przywidz i Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu, a głównym koordynatorem projektu jest Sopocka Szkoła Wyższa we współpracy z Fundacją Mikroakademia.
Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę m.in. o podstawowe informacje o budżecie, środkach płatniczych, jak założyć konto bankowe, czy o architekturze i designie, ale też uczą się pisać projekty społeczne i zdobywać środki na ich realizację.
– W ten sposób pokazujemy im chociażby, że pieniądze nie leżą na ulicy, ale trzeba wiele wysiłku, aby je zdobyć. Zajęcia obywają się raz w miesiącu w gościnnych murach Sopockiej Szkoły Wyższej. Uczestnicy projektu spotkali się również z doradcą zawodowym. Młodzież dowiedziała się, jak postępować podczas różnego rodzaju spotkań zawodowych czy też biznesowych. Muszę przyznać, że na początku mieliśmy obawy, czy tak młodzi ludzie będą chcieli uczestniczyć w tego rodzaju przedsięwzięciu. Teraz – z pełną stanowczością – mogę powiedzieć, że na tyle udało się ich zainteresować projektem, że wręcz sami dopytują się o kolejne spotkania czy zajęcia w Sopocie– podkreśla Anna Zulewska, dyrektorka GOK w Przywidzu.
Należy wspomnieć, że w ramach zajęć, uczniowie z gminy Przywidz przygotowują także swój własny projekt, który również zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie odwiedzili nawet wójta Marka Zimakowskiego, który patronować będzie młodzieżowemu przedsięwzięciu. A cóż to za projekt?
– Jestem pod wrażeniem pomysłowości uczniów z naszej gminy. Młodzież wymyśliła, że na zakończenie swojej edukacji w Przywidzu – a więc za rok – chcą zakopać pod pomnikiem „Korzenie rocka” kapsułę czasu. Znaleźć się w niej mają – wraz z uzasadnieniem – ważne przedmioty dla urzędu gminy i niektórych instytucji gminy Przywidz – wyjaśnia Marek Zimakowski. – Myślę, że tego typu zajęcia można byłoby prowadzić w szkole, ponieważ dzięki temu już teraz możemy zaobserwować, że młodzież zupełni inaczej patrzy na świat.
Zakończenie projektu zaplanowano na wrzesień. Od rektor Sopockiej Szkoły Wyższej młodzież otrzyma dyplomy ukończenia college’u .
„Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności” realizowany jest w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(lubek)

 

Comments are closed.