Wybiorą najpiękniejszą posesję, balkon i ogród działkowy

Tradycją stały się już konkursy, dzięki którym poznajemy najładniejsze pruszczańskie ogródki, działki i posesje. Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmowane będą do 21 czerwca.

– Jak co roku w okresie wiosennym zachęcamy mieszkańców Pruszcza Gdańskiego do wzięcia udziału w konkursie „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego”, a prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych do zgłaszania swoich ogrodów oraz użytkowników działek w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy oraz Działka roku” – mówi Anna Mrówka z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
Konkurs „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza Gdańskiego” skierowany jest do indywidualnych osób będących właścicielami zagospodarowanych, przydomowych posesji w domkach jednorodzinnych oraz balkonów w budynkach wielorodzinnych. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kompozycję zieleni, zawarte w niej elementy małej architektury, różnorodność nasadzeń krzewów i drzew oraz kolorystykę roślin.
Z kolei konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy oraz Działka roku” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy uprawiają swoje ogródki działkowe w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Oceniane są zarówno działki rekreacyjne, jak i owocowo–warzywne. Komisja konkursowa podczas oceny bierze pod uwagę zagospodarowanie części produkcyjnej bądź rekreacyjnej w zależności od typu działki. Oceniany jest zarówno porządek i czystość na działce, jak i stan altany.
– Brane pod uwagę jest również, czy prawidłowo prowadzona jest pryzma kompostowa, a także racjonalne wykorzystanie terenu. Ważna jest także prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami. Komisja konkursowa zwraca również uwagę na stan i utrzymanie trawnika oraz na małą architekturę na działce: płotki, murki, pergole, oczka wodne czy domki i budki dla ptaków – tłumaczy Anna Mrówka.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 775 99 31. Termin przyjmowania zgłoszeń do obydwu konkursów upływa 21 czerwca.

(GR)

Comments are closed.