Waldemar Moska wybrany na rektora

7 listopada odbyły się wybory uzupełniające na funkcję rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na okres do końca kadencji 2016-2020. Do konkursu stanęli: dr
hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS oraz dr hab. Marcin Dornowski, prof AWFiS.  Członkowie Kolegium Elektorów AWFiS  dokonali wyboru. Jak potwierdziła Uczelniana Komisja Wyborcza AWFiS  22 na 23 głosy przy jednym wstrzymującym się  zdobył dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS.
– Wobec fali hejtu, która wylała się w ostatnich miesiącach na mnie i innych członków władz uczelni, postanowiłem podać się do dymisji po to, żeby środowisko akademickie dokonało oceny mojej osoby. Gdyby okazało się, że ocena jest negatywna, nie czyniłbym kolejnych starań o funkcję rektora – mówi rektor Moska.
Do wyborów zgłosiło się trzech kandydatów. Kandydatura jednego z nich nie zyskała aprobaty Senatu AWFiS.

 

Fot. Beata Zarach

Comments are closed.