Mistrzowie dydaktyki z gdańskiej uczelni

Gdańscy wykładowcy uczelni wyższych, w tym również Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, idą z duchem czasu. Aby jeszcze lepiej dotrzeć do studentów i przekazać im w odpowiedni sposób wiedzę, podnoszą swoje kompetencje chociażby w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych – szczególnie tutoringu akademickiego.

 

Dzisiejsi studenci są zupełnie inni od tych, którzy kształcili się kilkanaście lat temu. Wykładowcy szukają różnych sposób, aby dotrzeć do współczesnej młodzieży. Nie zawsze jest to jednak skuteczne. Pomóc w tym może unijny projekt „Mistrzowie dydaktyki”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
– Poziom wiedzy podstawowej z poszczególnych przedmiotów wśród naszych studentów jest bardzo zróżnicowany. Są osoby słabe, przeciętne, ale i bardzo dobre – dla każdej z nich musimy mieć pomysł na podnoszenie wiedzy i kompetencji, a takie możliwości daje nam tutoring. Niedawno naszą uczelnię odwiedziły Clare Bentall i Harriet Harper z University College London oraz Aneta Radaczyńska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoGłównym celem wizyty była obserwacja wdrożonych rozwiązań wykorzystanych w projekcie, ale też poznanie środowiska akademickiego gdańskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu – mówi dr Katarzyna Kasprowicz, koordynator projektu AWFiS, która podczas wizyty gości na naszej akademii prowadziła pokazowe zajęcia w oparciu o model „flipped classroom”, podczas których studentki poszerzyły swoją wiedzę na temat witaminy D, opracowując artykuł naukowy z 2019 roku. .
Ekspertki były pod wrażeniem wysokiego poziomu zajęć, a całe spotkanie było bardzo miłe i skupione na możliwościach poprawy jakości kształcenia na AWFiS.
W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich bierze udział w wizytach studyjnych w wybranych, renomowanych uczelniach europejskich. Jedną z nich jest właśnie University College London, gdzie metody kształcenia podpatrywała dr Katarzyna Kasprowicz.
– Wszystkie spotkania miały na celu wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących wprowadzania nowoczesnych form dydaktyki w szkolnictwie wyższym, w szczególności metody tutoringu – dodaje dr Kasprowicz.
Tutoring to wyrażenie, które coraz częściej spotykamy w języku polskim. Celem tutora nie jest tylko przekazanie wiedzy i jej egzekwowanie, ale uczenie samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony.
– Nie zapomnijmy, że nasza uczelnia kształci również nauczycieli wychowania fizycznego, dlatego musimy zmienić system kształcenia i metody nauczania, aby nasi absolwenci mogli je wykorzystywać w swojej pracy w zmieniającej się co jakiś czas polskiej szkole. Nauczyciele – również akademiccy – mogą być znakomitymi fachowcami w swoich dziedzinach, ale tak dobrymi dydaktykami już nie muszą być. Dlatego też w projekcie „Mistrzowie edukacji” uczestniczą nie tylko nauczyciele młodzi, ale również wykładowcy z wieloletnim stażem pedagogicznym – mówi dr Katarzyna Kasprowicz.
Dodajmy, że w projekcie „Mistrzowie edukacji”, który w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych, bierze udział 10 wykładowców z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

(lubek)

Comments are closed.