Uczelnia otwiera się dla mieszkańców

Moda na grodzenie się zapanowała już nie tylko wśród wspólnot mieszkaniowych. Wygradzać zaczęły się również wyższe uczelnie. Wyjątek stanowi Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, która nie dość, że nie postawiła płotów, to jeszcze otwiera swoje tereny dla sąsiadów – mieszkańców Oliwy i Żabianki.

Mieszkańcy Oliwy cieszą się, że właśnie w ich dzielnicy od tak wielu lat funkcjonuje AWFiS.

 – Największa uczelnia, która też działa w Oliwie, czyli Uniwersytet Gdański odgrodził się od mieszkańców płotem i ochroniarzami. W przypadku akademii jest zupełnie odwrotnie. Można bez problemu wejść na teren uczelni, która wręcz udostępnia mieszkańcom swoje tereny. Mamy już wspólny pomysł, aby uruchomić przestrzeń dla najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy – mówi Tomasz Strug, przewodniczący zarządu Dzielnicy Oliwa.

To właśnie rada dzielnicy wystąpiła do prof. Pawła Cięszczyka – Rektora AWFiS – z prośbą o udostępnienie terenu, gdzie mieszkańcy mogliby w aktywny sposób spędzać wolny czas.

 – Jesteśmy w stałym kontakcie ze społecznością lokalną i rozmawiamy na różne tematy – nawet o sprawach z pozoru błahych, jak chociażby zagospodarowanie terenów zielonych. Chcemy również udostępniać nasze tereny mieszkańcom Oliwy i Żabianki. Jesteśmy już po słowie z jednym z deweloperów, który chce wybudować plac rekreacyjno-sportowy, z którego będą mogli korzystać wszyscy chętni. Nie zamykamy się na naszych sąsiadów. Chcemy żyć z nimi w pełnej symbiozie. Każda uczelnia jako jedną ze swoich misji ma współpracę ze środowiskiem lokalnym, a odgrodzenie się byłoby najprostszą formą negacji tej misji – zauważa prof. Paweł Cięszczyk.

Wspólne działania na pewno budują pozytywne relacje między sąsiadami.

 – Kilka lat temu – jak to bywa między sąsiadami – mieliśmy trudne chwile. Chodziło o sprzedaż gruntów należących do uczelni. Wtedy było to „być albo nie być” dla AWFiS. Poszliśmy na kompromis i zgodziliśmy się na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, aby uczelnia mogła przeżyć i dalej funkcjonować w Oliwie. Dzięki temu możemy się teraz cieszyć, że właśnie w naszej dzielnicy mamy AWFiS, a nie jedno wielkie osiedle, które mogłoby powstać po sprzedaży całego majątku po akademii. Zależy nam, aby Oliwa nie była tylko dzielnicą biurowców i apartamentowców, ale by działały tu również inne jednostki miastotwórcze, takie jak AWFiS – tłumaczy Tomasz Strug.

– Bardzo mocno utożsamiamy się z Oliwą. Mam nadzieję, że również mieszkańcy tej dzielnicy identyfikują się z naszą uczelnią – podkreśla rektor AWFiS.

Karolina Rogowska

Comments are closed.