Pilnie potrzebna krew dla policjanta

Nasz kolega mł. asp. Szymona Mielewczyk pilnie potrzebuje krwi. Szymon został poszkodowany w wypadku drogowym i obecnie przebywa w Szpitalu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie czekają go operacje. Najbardziej potrzeba krwi grupy 0 RH+, ale też każdy, kto zechce oddać krew może w ten sposób pomóc Szymonowi.

Młodszy aspirant Szymon Mielewczyk jest dzielnicowym w Komisariacie Policji w Trąbkach Wielkich (p. gdański). Jego chęć niesienia pomocy potrzebującym i towarzyszący przy tym zawsze uśmiech są znane nie tylko wśród jego koleżanek i kolegów, ale przede wszystkim wśród mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie.

Tym razem Szymon potrzebuje pomocy. Został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i pilnie potrzebuje krwi do dalszego leczenia. Najbardziej potrzeba krwi grupy 0 RH+, ale też każdy, mając inną grupę może oddać krew i w ten sposób pomóc Szymonowi.

Krew można oddać w dowolnym punkcie krwiodawstwa imiennie na Szymona Mielewczyk, który obecnie przebywa w Szpitalu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Przypomnijmy, że dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących jej chorób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kg.

Comments are closed.