Nie przegap głosowania

Ruszyło głosowanie nad przyszłorocznym Budżetem Obywatelskim w Pruszczu Gdańskim. Głosować można osobiście, przez internet albo korespondencyjnie. Na oddanie głosu na swojego faworyta mamy dokładnie dwa tygodnie. Głosowanie rozpoczęło się 7, a zakończy 21 września. Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą ilość głosów. Wyniki poznamy na początku października.

Pierwszym etapem BO były wiosenne konsultacje, które zakończyły się ogromnym sukcesem. Zgłoszono bowiem rekordową liczbę projektów. W ubiegłym roku zgłoszono 14 projektów, a w tym roku aż 27. Wszystkie nie mogą być jednak zrealizowane. Do rozdysponowania – w ramach budżetu obywatelskiego – jest 600 tys. zł, z czego koszt jednego projektu nie może przekroczyć 150 tys. zł.
– Każdy pomysł przeszedł szczegółową weryfikację, pod kątem technicznym, merytorycznym i konstrukcji budżetu. Ostatecznie pod głosowanie poddanych zostanie 21 projektów.
– W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego, decydując tym samym, które z pomysłów – jeśli osiągną wystarczającą ilość głosów – będą zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku – mówi Janusz Wróbel.
Na liście projektów nie brakuje ciekawych pomysłów, by wspomnieć dla przykładu o: utworzeniu parku muzycznego na terenie faktorii, parku trampolin, zakupie sprzętu do naśnieżania górek saneczkowych i uruchomieniu całorocznych zjeżdżalniach stalowych lub rodzinnych grach parkowych na orientację. Lista wszystkich projektów, na które będzie można głosować, znajduje się na stronie internetowej www.bo.pruszcz-gdanski.pl.
– Cieszę się, że w tym roku pruszczanie wykazali się taką pomysłowością. Na koniec września chciałbym się cieszyć z jeszcze jednego faktu. Rekordowym udziałem mieszkańców miasta w głosowaniu – dodaje Janusz Wróbel.
W głosowaniu może uczestniczyć każdy mieszkaniec naszego miasta, ale zagłosować może tylko raz. Jak to zrobić? Wystarczy postawić znak „x” przy wybranych projektach na specjalnej karcie z jednoczesnym przyznaniem każdemu z wybranych zadań punktów w skali od 1 do 5 (1 – oznacza najmniejszą liczbę punktów, a 5 największą). Głosujący wybiera maksymalnie pięć projektów. Jeżeli nie zaznaczono żadnego pola lub zaznaczono więcej niż pięć pozycji, będzie to traktowane jako głos nieważny. W przypadku zaznaczenia projektu bez przyznania mu punktacji, głos zachowa ważność, ale nie¬uzupełniona pozycja na karcie do głosowania nie będzie brana pod uwagę przy sumowaniu liczby punktów przyznanych w głosowaniu poszczególnym zadaniom z listy.
Głosować będzie można internetowo, wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej lub osobiście wrzucając karty do głosowania bezpośrednio do urny w Urzędzie Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00 albo też korespondencyjnie, wysyłając karty do głosowania pocztą na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański. O przyjęciu karty do głosowania decydować będzie data stempla pocztowego.W związku z panującą pandemią koronawirusa zachęcamy mieszkańców, aby głosowali za pośrednictwem strony internetowej: bo.pruszcz-gdanski.pl, korzystając z dostępnego tam formularza, ale jeżeli ktoś nie posiada dostępu do internetu, to zawsze jest możliwość głosowania tradycyjnego. Ważne by jak najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu – mówi “Panoramie” Dorota Opałka, Sekretarz Miasta Pruszcz Gdański.
Wzór karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pruszcz-gdanski.pl.

(lubek)

Comments are closed.