Zebrali podpisy pod referendum

Grupie mieszkańców, która wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Andrzeja Chruścickiego z funkcji wójta gminy Kolbudy, udało się już zebrać wymaganą ilość podpisów koniecznych do przeprowadzenia referendum.

Jak informuje Tomasz Płotka, pełnomocnik inicjatorów referendum, podpisy w pierwszych dniach września zostaną złożone u Komisarza Wyborczego w Gdańsku.
– Od momentu złożenia wniosku o referendum wraz z podpisami mieszkańców gminy Kolbudy, którzy popierają ten wniosek komisarz wyborczy będzie miał 30 dni na wydanie postanowienia o terminie przeprowadzenia referendum – mówi Tomasz Płotka. – Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie.
Jak dodaje Tomasz Płotka, inicjatorzy referendum są zaskoczeni, jak dużym poparciem wśród mieszkańców gminy cieszy się inicjatywa referendum.
– Ostatnie dni i tygodnie to setki rozmów z mieszkańcami naszej gminy. Doświadczenie bezcenne, ale i przygnębiające. Dowiadujemy się od mieszkańców rzeczy, w które czasami aż trudno uwierzyć. Ogrom złych zdarzeń, które miały miejsce w naszej gminie w ciągu ostatnich dwóch lat, może przerazić. Jednak dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do kontynuowania naszych działań. I wiemy, z jaką nadzieją mieszkańcy gminy Kolbudy czekają na referendum – dodaje mieszkaniec.
Przypomnijmy, że z inicjatywą referendum na początku lipca wystąpiła grupa mieszkańców gminy Kolbudy. Jako najważniejsze powody organizacji referendum inicjatorzy podają: drastyczny wzrost opłat za śmieci, rezygnację z realizacji części inwestycji oraz ograniczanie zakresu już realizowanych, zniesienie dopłat do wody i ścieków i związany z tym wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców, ograniczenie współpracy międzynarodowej, z której korzystała głównie kolbudzka młodzież, nierówne traktowanie klubów sportowych działających na terenie gminy oraz brak konsultacji w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy.

Comments are closed.