Hospicjum to życie, życie dla najbliższych

Przeważnie w dużych ośrodkach miejskich znaleźć można organizację, która aktywnie wspiera chorych na nowotwory, dzięki czemu ostatnie tygodnie czy miesiące swojego życia mogą spędzić godnie. Wyjątek stanowi Fundacja Hospicyjna św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu, która działa w powiecie gdańskim i kościerskim. Z jej prezesem Marianem Kujawskim rozmawia Krzysztof Lubański.

– Jak to stało, że w tak małej miejscowości jak Przywidz działa fundacja, która pod swoimi skrzydłami ma podopiecznych aż z dwóch powiatów?
– Takie inicjatywy rodzą się zazwyczaj po prostu z potrzeby serca. Nie inaczej było i w tym przypadku. Pierwsze kroki zaczęliśmy stawiać 8 lat temu. Wtedy zaistniała potrzeba pomocy rodzinie, w której dwóch członków zachorowało na raka. Wtedy też z inicjatywy przywidzkich samorządowców na czele z wójtem Markiem Zimakowskim i skarbnikiem Barbarą Borowską, Feliksem Mikulskim – ówczesnym przewodniczącym rady gminy oraz proboszczem przywidzkiej parafii – ks. Czesławem Hyblem utworzono Fundację Hospicyjną św. Franciszka Ksawerego. Nasza organizacja świadczy wszechstronną i co najważniejsze nieodpłatną opiekę domową nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ich rodzinami. Nasi podopieczni to osoby, których leczenie szpitalne jest już na ogół zakończone. Dzięki pracy wielu osób sprawujemy opiekę paliatywną nad wieloma pacjentami, którzy mają odpowiednie skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
– Wspomniał Pan, że pomoc hospicjum jest wszechstronna, ale przecież taka działalność jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem…
– Trudno się z Panem nie zgodzić. Potrzebujących jest bardzo dużo, a nasze możliwości finansowe są niestety ograniczone. Na początku funkcjonowaliśmy, dzięki datkom, jakie otrzymywaliśmy od ludzi dobrej woli. Z czasem podejmowaliśmy różne przedsięwzięcia, aby pozyskać dodatkowe fundusze. Z każdym rokiem rozwijamy się. Dzięki podpisanej umowie część naszej działalności finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu otrzymujemy pieniądze z tzw. 1%. Nie możemy też zapomnieć o wsparciu, które otrzymujemy z Urzędu Gminy Przywidz. Wspierają nas także Koła Gospodyń Wiejskich z Przywidza i Nowej Wsi Przywidzkiej oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu oraz Fundacja Mikroakademia. Dodam, że nie brakuje nam stałych darczyńców, wśród których jest Bractwo Kurkowe, Fundacja Energa, LIons Club Gdańsk Neptun, czy Pani Aneta. Wszystkim serdecznie dziękujemy za otwarte serca i zaangażowanie.
Chciałbym jednak wyjaśnić, że pieniądze nie są w żaden sposób wydatkowane na członków zarządu naszej fundacji. Każdy z nas pracuje non profit. Część ludzi myśli jednak inaczej i to nas boli.
Pieniądze wystarczą jedynie na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników medycznych. Każdego miesiąca niebagatelne środki wydajemy chociażby na: transport chorych na badania specjalistyczne, badania laboratoryjne, ochronę danych osobowych, utylizację odpadów medycznych, usługi teleinformatyczne, koszt dojazdu personelu do pacjenta. To nie wszystko, ponieważ w związku z pandemią ponosimy dodatkowe koszty związane ze specjalnym zabezpieczeniem medycznym, aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa i nie narażać chorych na dodatkowe niebezpieczeństwo.
– Dla lekarzy praca w hospicjum nie jest intratnym zajęciem, a mimo to pomagają fundacji.
– Zgadza się. Wynagrodzenie jest stosunkowo niewielkie. Chyba zgodzą się ze mną wszyscy członkowie zarządu, że pracują dla nas pasjonaci, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Bardzo często poświęcają swój wolny czas i nawet w weekend odwiedzają swoich pacjentów. W ostatnie święta Bożego Narodzenie mieliśmy przypadek, że nasz podopieczny potrzebował łóżka, dlatego trzeba było odejść od stołu wigilinego i przekazać rodzinie potrzebną rzecz. Podobnie reagują pielęgniarki. One również bez względu na porę dnia czy noc udają się do chorego, by nieść mu pomoc w trudnych chwilach. Dobro innych przekładamy ponad wszystko.
– Na czym polega działalność przywidzkiego hospicjum?
– Celem działania hospicjum domowego jest w szczególności organizowanie całościowej i specjalistycznej opieki nad chorymi pozostającymi w domach w ostatnim stadium choroby nowotworowej. Chcemy po prostu zapewnić naszym podopiecznym godne odejście z tego świata. Poza tym prowadzimy szkolenia i udzielamy wsparcia – również psychologicznego – pozostałym członkom rodziny.
Całodobową opiekę specjalistyczną sprawują pielęgniarki oraz rehabilitant. Zapewniamy również bezpłatnie wypożyczenie sprzętu medycznego. Obecnie w naszym hospicjum pracuje 4 lekarzy specjalistów opieki paliatywnej, 4 pielęgniarki oraz psycholog i rehabilitantka. Naszą opieką objęte są teraz 22 osoby. W ostatnim kwartale 2021 roku udało nam się zlikwidować kolejkę osób oczekujących na przyjęcie do Hospicjum Domowego.
– Czy to jedyne działania?
– Oczywiście, że nie. Nasza działalność opiera się też na pomocy wolontariuszy. Dlatego też prowadzimy specjalne szkolenia dla nich. Staramy się promować w naszym społeczeństwie wzorce opieki hospicyjnej, uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach, by wspomnieć dla przykładu o „Polach Nadziei”. Na ogół uświadamiamy i tłumaczymy, że hospicjum nie jest umieralnią. Hospicjum jest życiem, życiem dla rodziny i opiekunów. Robimy wszystko, aby ulżyć w cierpieniu pacjentom i pomóc domownikom w niesieniu codziennej opieki oraz pielęgnacji chorego.
– Czy mieszkańcy gminy Przywidz wiedzą o Waszej działalności?
– Śmiem twierdzić, że niewielki odsetek mieszkańców wie, czym tak naprawdę się zajmujemy. Ludzie mają wiele wątpliwości i pytań. Chcemy się jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców, odpowiedź na wszystkie pytania i rozwiewać wszelkie niejasności. Będziemy chcieli uczestniczyć w zebraniach sołeckich, aby przybliżyć mieszkańcom naszą działalność Informacje o nas znaleźć też można oczywiście w internecie. Gmina Przywidz jest doskonałym miejscem do tego, żeby prowadzić organizację pomagającą mieszkańcom.
– Dziękuję za rozmowę.

Fundacja Energa przekazała wsparcie finansowe dla przywidzkiego hospicjum. Środki przeznaczono na zakup sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych hospicjum
KGW Przywidz, KGW Nowa Wieś Przywidzka oraz GOK w Przywidzu przygotowywali upominki świąteczne dla podopiecznych Fundacji Hospicyjnej
Comments are closed.