Nowi prorektorzy AWFiS w Gdańsku

Pełniący obowiązki rektora AWFiS w Gdańsku prof. Paweł Cięszczyk poszerzył grono swoich najbliższych współpracowników. Władze uczelni zostały wzmocnione o dwie osoby. Grono prorektorów powiększone zostało o dr hab. Marcina Dornowskiego prof. AWFiS oraz dr Tomasza Chamera. Swoje stanowiska w dalszym ciągu zajmują dr hab. Barbara Duda-Biernacka prof. AWFiS oraz dr hab. Władysław Jagiełło prof. AWFiS.

Jeszcze do niedawna AWFiS miało dwóch prorektorów odpowiedzialnych za sprawy studenckie oraz naukę. Prof. Paweł Cięszczyk zdecydował o powiększeniu grona władz akademii.

– Zdecydowałem się rozdzielić pracę prorektora ds. nauki i sportu, ponieważ są to ważne i integralne części funkcjonowania uczelni. Jedna osoba nie podołałaby postawionym przeze mnie wyzwaniom. Moją intencją było też to, aby nasza uczelnia zrobiła zwrot ku sportowi, ponieważ w ostatnich latach brakowało dobrej współpracy ze środowiskiem sportowym. W naszej uczelni sport odgrywa przecież kluczową rolę. Dr Tomasz Chamera jest znany i ceniony w środowisku sportowym, z którym przeprowadził szereg konsultacji w sprawie jego nominacji na prorektora ds. sportu. Z kolei kandydaturę dr hab. Marcina Dornowskiego poparli studenci i tak naprawdę to oni wybrali go na prorektora ds. studenckich. Obie osoby będą na pewno znaczącym wzmocnieniem władz naszej akademii– komentuje rektor.

I tak dr hab. Władysław Jagiełło prof. AWFiS pełni funkcję prorektora ds. nauki, zaś dr hab. Barbara Duda-Biernacka prof. AWFiS odpowiedzialna jest za sprawy związane z kształceniem i promocją uczelni. Dr hab. Marcin Dornowski prof. AWFiS otrzymał nominację na prorektora ds. studenckich, a dr Tomasz Chamera na prorektora ds. sportu.

Pochodzący z Gdyni dr hab. Marcin Dornowski prof. AWFiS jest specjalistą nauk medycznych i o zdrowiu w dyscyplinie kultura fizyczna. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Od 2000 roku jest też związany z uczelnią jako naukowo-dydaktyczny, asystent, a od 2012 rok jako adiunkt na naszej uczelni. W latach 2016 – 2017 Marcin Dornowski pracował jako trener odnowy biologicznej kadry polskich gimnastyczek artystycznych, a od zeszłego roku pracownik badawczo-naukowy AWFiS w Gdańsku. Był także wiceprezesem Polskiego Związku Gimnastycznego, przewodniczącym Sekcji Neuropsychologii Motoryczności Człowieka Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz kierownikiem Zakładu Teorii Sportu na Wydziale Kultury Fizycznej AWFiS Gdańsk.

Z kolei dr Tomasz Chamera to postać szczególnie znana w środowisku żeglarskim. Również jest absolwentem naszej uczelni, gdzie już od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem studentów. Tomasz Chamera to prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, który wcześniej zajmował szkoleniem polskiej kadry olimpijskiej, ale był również członkiem zarządu PZŻ. Nowy prorektor ds. sportu  jest także członkiem zarządu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej World Sailing i pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Federacji Żeglarskiej EUROSAF.

Z wyrazami szacunku, 

Karolina Rogowska

rzecznik prasowy AWFiS

Fot. Beata Zarach/AWFiS Gdańsk

Comments are closed.