Mistrzowie w Drodze

Już jutro na terenie Autodromu Pomorze w Pszczółkach pojawią się „Mistrzowie w Drodze”, którzy szkolić będą  z doskonalenia techniki jazdy w ramach programu „Mistrzowie w drodze”, skierowanego do młodych kierowców. Na każdego uczestnika czekają ciekawe, niemniej trudne do wykonania zadania praktyczne. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności kierowania pojazdem po to, aby na drogach było bezpieczniej.

Prawiekażdego dnia mass media informują o kolejnych wypadkach drogowych, których uczestnikami są młodzi ludzie. Większość tych wypadków ma miejsce w nocy. Ich przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu albo niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Najwięcej młodych osób w wyniku wypadków drogowych ginie w soboty lub niedziele. Jest to grupa osób, którą cechuje duża skłonność do brawury i ryzyka. Przyglądając się tym zdarzeniom można postawić tezę, że „młodym kierowcom” brakuje praktycznych umiejętności w prowadzeniu pojazdów w sytuacjach niebezpiecznych.

Program „Mistrzowie w drodze” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym

w zakresie poprawy bezpieczeństwa młodych kierowców. Program promuje mistrzowską jazdę. To jazda bezpieczna, zgodna z przepisami, kulturalna, kształtująca szacunek dla innych uczestników ruchu drogowego. Skierowany jest do osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, nie dłużej niż dwa lata, a które nie ukończyły 30 roku życia.

Celem programu jest wspieranie młodych kierowców, by od początku wkroczenia na drogę mieli dużą świadomość odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa oraz pogłębienie umiejętności prowadzenia pojazdu. Stąd głównym filarem kampanii „Mistrzowie w drodze” jest praktyczne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy. Dlatego też, każdy z uczestników biorący udział w programie, rozpoczyna szkolenie od przypomnienia podstaw jakimi są: pozycja za kierownicą, przygotowanie do jazdy, martwe pola w pojeździe, ćwiczenie efektywnej pracy rąk na kole kierownicy przy pokonywaniu kolejnych slalomów, poznawanie granic możliwości pojazdu i kierowcy na płycie poślizgowej, a także hamowanie awaryjne na prostej i na łuku drogi.

Zdaniem Prezesa Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jacka Zalewskiego – „Najlepsze teoretyczne wykłady nie dadzą tyle, ile praktyczne ćwiczenia.

Trening jazdy na specjalnie przygotowanym do tego obiekcie, w kontrolowanych warunkach, pod okiem doświadczonych instruktorów pozwala pokazać te elementy, które mają istotne znaczenie w sytuacjach drogowych. Przede wszystkich chcemy, by młodzi ludzie mieli świadomość odpowiedzialności, jaką ponoszą stając się kierowcami”

Comments are closed.