1 kwietnia rusza Budżet Obywatelski

Przed nami kolejna odsłona pruszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Przez cały kwiecień można zgłaszać projekty zadań, których wykonanie będzie sfinansowane w ramach BO. 7 października 2022 r. poznamy natomiast projekty, które będą realizowane.

Zasady tegoroczne BO są identyczne jak w roku ubiegłym. Zmieniły się jedynie daty. Projekty można zgłaszać miedzy 1 a 30 kwietnia 2022. Dorota Opałka, sekretarz pruszczańskiego magistratu, apeluje, aby projekty składać przede wszystkim drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.bo.pruszcz-gdanski.pl. Swoje pomysły można złożyć również w sposób tradycyjny, a więc osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim albo wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański).
– Przypomnijmy, że w roku ubiegłym pojawiła się możliwość zgłaszania projektów, których realizacja może się odbywać na terenach nienależących do miasta. Dzięki temu zadania będą mogły być wykonane na działkach należących do wspólnot albo spółdzielni mieszkaniowych. Raz jeszcze przypomnę, że osoba, która zgłosi taki projekt, musi posiadać zgodę zarządcy lub właściciela na użyczenie terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji tego projektu. Poza tym, po zakończeniu zadania, teren musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców naszego miasta – przypomina Dorota Opałka.
Wszystkie zgłoszone zadania zostaną poddane weryfikacji przez specjalnie powołany do tego celu zespół. Te, które przejdą ją pomyślnie, będą brać udział w głosowaniu wśród mieszkańców Pruszcza Gdańskiego zaplanowanym między
5 a 19 września 2022 r.. Wcześniej, bo już 1 sierpnia 2022 r., odbędzie się prezentacja inicjatyw. Zwycięskie projekty, które poznamy 7 października 2022 r., realizowane będą w roku 2023.
W 2022 r. w tamach Budżetu Obywatelskiego realizowane będą cztery projekty z głosowania z roku 2021. Zdecydowanie najwięcej głosów uzyskał wtedy projekt dotyczący zakupu drona do analizy składu dymu kominowego. Wykonana zostanie także strefa relaksu. Jego pomysłodawca wskazał, że odpowiednim do tego miejscem jest teren w okolicy ulic: Grota-Roweckiego i Podkomorzego. Trzeci z wygranych projektów zakłada likwidację słupków drogowych i miejsc nadmiernie zabetonowanych. Autor projektu wskazał 14 miejsc w Pruszczu Gdańskim, gdzie zamiast słupków i betonu można wykonać nowe nasadzenia czy zasiać trawę. Ostatnim zadaniem, które zostanie zrealizowane w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, będzie tworzenie naturalnych skupisk leśnych wraz z rewitalizacją lasu na osiedlu Komarowo.
O działaniach w ramach Budżetu Obywatelskiego będziemy jeszcze informować na naszych łamach.

(lubek)

Comments are closed.