Cennik reklam

Panorama Pomorza” – to bezpłatny miesięcznik o gazetowym formacie, wydawany przez wydawnictwo Flash Press już od 2013 roku.

Gazeta ukazuje się co miesiąc w dwóch mutacjach: dla Gdańska i Sopotu oraz dla całego regionu Pomorza. Nakład każdej z nich wynosi 10 tys. egz. Miesięcznik liczy każdorazowo 16 kolorowych stron.

Redakcja podpisała umowy ze wszystkimi gminami powiatu gdańskiego, dlatego dystrybucja gazety jest szeroko prowadzona w gminach i popierana przez wójtów. Miesięcznik można znaleźć w urzędach gmin, w miejscowych ośrodkach zdrowia, w dużych sklepach i punktach handlowych. Gazety przekazywane są też przez sołtysów bezpośrednio do rolników. Staramy się, aby gazeta była jak dostępna dla jak najszerszej grupy mieszkańców, by zwiększyć potencjał reklamowy dla naszych reklamodawców.

Z kolei gdańskie wydanie gazety można znaleźć w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miejskim w Gdańsku, w Urzędzie Miasta Sopotu, w wielu spółdzielniach mieszkaniowych i na ich terenach, w sklepach, ośrodkach zdrowia, aptekach i miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Gdańska.

Dzięki połączeniu nowatorskiej konwencji czasopisma i skutecznej metodzie kolportażu wypełniliśmy lukę na pomorskim rynku prasowym. Czytelnicy cenią bowiem nasze połączenie treści stricte lokalnych, dotyczących społeczności, w których żyją, z treściami bardziej rozrywkowymi, dającymi chwilę oddechu, relaksu nad filiżanką kawy czy herbaty. Stąd na naszych łamach trochę rozrywki, coś z życia celebrytów, dużo sportu, kącik dla kolekcjonerów i hobbystów. Tworząc treści, kierujemy się jednak przede wszystkim zasadą, że „serce świata” to miejsce, w którym mieszkamy.