PRZY KOŁOBRZESKIEJ MOGŁABY POWSTAĆ NOWA HALA

Od wielu lat współpracuje z seniorami

Z radnym miasta Gdańska Andrzejem Kowalczysem rozmawia Roman Szychowski

 

W Gdańsku, a szczególnie na Przymorzu i Zaspie przez wiele lat dał się Pan poznać jako organizator turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży. Ale równe mocno angażuje się Pan w sprawy seniorów. 

– Zawodowo od wielu lat współpracuję z seniorami, w tym także ze środowiskiem kombatantów, więc znam bardzo dobrze problemy i oczekiwania tej licznej grupy mieszkańców Gdańska. Jako radny zasiadam m.in. w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie moje wieloletnie doświadczenie w tej materii staram się przenieść na grunt, na którym podejmowanych jest wiele decyzji względem naszych seniorów.

Gdzie mogą integrować się seniorzy z Przymorza i Zaspy?

– Na Przymorzu działa kilka miejsc, w których seniorzy realizują swoje pasje, wśród nich jest Klub Seniora „Przymorzanie”, skupiający wokół siebie mieszkańców z dzielnicy, których łączą wspólne tematy. Na początku roku miałem możliwość odwiedzić członków tego klubu, dowiedziałem się wówczas od pani Teresy Wulnikowskiej, która szefuje temu klubowi, że w niedalekiej przyszłości chcą zaangażować się również w wolontariat. Piękna inicjatywa.
W dzielnicy Przymorze Małe, przy ul. Beniowskiego, w ubiegłym roku działalność rozpoczął z kolei Klub Sąsiedzki. Takie miejsce to okazja, aby poznać sąsiadów, zintegrować się, a przede wszystkim porozmawiać przy kawie czy herbacie o wspólnych pasjach, o tym, co ciekawego dzieje się w dzielnicy. Także w dzielnicy Zaspa Rozstaje w ub. roku zainaugurował działalność Klub Sąsiedzki Słoneczna Wyspa, który jest przestrzenią dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dopinguje pan też inicjatywę mieszkańców, aby z Przymorza na Zaspę powstała nowa ścieżka rekreacyjna.

– To interesujący pomysł, który narodził się w głowach grupy osób z Przymorza Wielkiego, z myślą o mieszkańcach. Mocno wspieram i będę wspierał ten pomysł, który mam nadzieję szybko zostanie zrealizowany. Moim pragnieniem jest również budowa nowej hali sportowej przy ul. Kołobrzeskiej, która pomogłaby zaspokoić potrzeby sportowe dzieci i młodzieży.

W ostatnich dniach głośna stała się sprawa zabudowy okolic ul. Droszyńskiego na Przymorzu Małym.

– Odpowiem krótko: o wszystkich planach, inicjatywach i detalach muszą wiedzieć mieszkańcy, którzy sąsiadują z tym terenem.

Dziękuję za rozmowę.

Inne wiadomości

ZAWSZE STAWIA SOBIE REALNE CELE

Od 18 lat jest radnym miasta Gdańska Lech Artur Wałęsa to postać szczególnie znana i...

MOŻEMY MIEĆ SWOJEGO REPREZENTANTA W SEJMIKU

Doświadczenie i determinacja mogą przyczynić się do dalszego rozwoju   Jeśli chodzi o lokalną politykę...

Impulsy dla Pomorza powstają w Nowym Sączu

Pociągi Impuls są dobrze znane mieszkańcom naszego regionu. Pomorski samorząd kupił do tej pory 10...

To od naszych głosów zależy przyszłość Pomorza i Polski

O kampanii profrekwencyjnej, nadchodzących wyborach, ale też o podsumowaniu kończącej się kadencji parlamentarnej rozmawiamy z...