ŚWIĘTOWANO JUBILEUSZ 50-LECIA

ŚWIĘTOWANO JUBILEUSZ 50-LECIA

Gmina Pruszcz Gdański to wzór polskiej samorządności

Gmina Pruszcz Gdański świętowała właśnie złote gody. Minęło bowiem 50 lat od powstania pruszczańskiej gminy wiejskiej. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja rady gminy, podczas której po raz pierwszy nadano m.in. trzy tytuły Honorowego Obywatela Gminy Pruszcz Gdański. Odbył się też Festiwal dwóch kultur. Świętowanie jubileuszu było uroczyste i huczne, a na urodziny pruszczańskiej gminy przybyło wielu gości, a wśród nich m.in. byli wójtowi i przewodniczący rad gmin z lat wcześniejszych oraz goście z zaprzyjaźnionego Jaworowa w Ukrainie.

1 stycznia 1973 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku utworzyła gminę Pruszcz Gdański, powołując przy tym Gminną Radę Narodową, w skład której weszło 49 mieszkańców, reprezentujących wszystkie sołectwa. Pierwszym naczelnikiem gminy został Franciszek Sawicki. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 1990 roku, kiedy odbyły się pierwszej wybory samorządowe. Od tego roku organem wykonawczym w gminie stał się wójt i zarząd gminy. Rada gminy zastąpiła radę narodową. Kolejnymi wójtami gminy Pruszcz Gdański byli: Daniel Matyja, Jan Narwojsz, Roman Chlewski, Andrzej Suszek, ponownie Roman Chlewski, Andrzej Pastuszek i raz jeszcze Daniel Matyja.

– Od 2002 roku nieprzerwanie wójtem gminy Pruszcz Gdański jest Magdalena Kołodziejczak. 21 lat temu liczba mieszkańców naszej gminy wynosiła niespełna 15 tysięcy osób, a w styczniu 2023 roku było tu ponad 31 tysięcy osób zameldowanych. Liczba ta jest zdecydowanie wyższa, ponieważ wiele osób nie jest zameldowanych. Rosnąca liczba ludności niesie za sobą wiele wyzwań. W ciągu minionych 20 lat rozbudowano wszystkie szkoły, które w większości zyskały też sale gimnastyczne. Na terenie całej gminy powstają nowe układy drogowe, budowane są też ścieżki pieszo-rowerowe. Wsie zyskały place zabaw, siłownie zewnętrzne. To tylko część zrealizowanych inwestycji, które sprawiły, że gmina Pruszcz Gdański jest doskonałym miejscem do pracy i zamieszkania – przypominał w czasie sesji Marek Kowalski, przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański

Stowarzyszeniu Sołtysów ufundowano insygnia w postaci łańcuchów. Otrzymali je wójt Magdalena Kołodziejczak i Marek Kowalski.

– Praca na rzecz tej gminy była i nadal jest dla mnie najwyższym zaszczytem, wyzwaniem oraz obowiązkiem. Otrzymane insygnia przyjmuję jako dowód zaufania, a z drugiej strony zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy – mówiła Magdalena Kołodziejczak. – Chylę czoło przed wszystkimi, którzy dołożyli nawet najmniejszą cegiełkę, dzięki czemu nasza gmina jest w tej chwili właśnie w takim miejscu.

Jednym z mieszkańców gminy jest senator Ryszard Świlski.

– To jest święto gminy, wspólnoty, mieszkańców. Korzystając z okazji, dziękuję Pani wójt, że oddała tej gminie tyle życia i zdrowia. Dzięki jej staraniom zrealizowano wiele inwestycji, z których cieszyć mogą się mieszkańcy – dziękował senator.

Minęły 23 lata od momentu, kiedy radną gminy była Ewa Kruglik, która została też jej przewodniczącą.

– Jak dziś pamiętam moją pierwszą wpadkę. Nie miałam żadnego politycznego ani samorządowego doświadczenia. Działałam w strukturach Solidarności Rolników Indywidualnych. Kiedy miałam otworzyć pierwszą sesję, ktoś z kolegów zapytał, gdzie mam łańcuch, symbolizujący insygnia władzy. Zaczęto go szukać i okazało się, że jest u ówczesnego przewodniczącego gminnej rady narodowej. Łańcuch się odnalazł, a uchodzący ze stanowiska nałożył mi go uroczyście na szyję. Czułam się niezręcznie, ponieważ całe życie uciekałam z peerelowskiego łańcucha, a tu nakładano mi na szyję nowy łańcuch. Teraz życzę mojemu koledze – Markowi Kowalskiemu, by otrzymane insygnia nosił z dumą – wspominała Ewa Kruglik.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego zwrócił uwagę na fakt, że rozwój gminy to efekt wieloletniej, odpowiedzialnej polityki tutejszego samorządu.

– Trzeba ułożyć hierarchię celów i przekonać mieszkańców o słuszności ich realizacji. Tylko wtedy będziemy wiarygodni, jeśli obiecane zadania będziemy mogli zrealizować. Tylko wtedy jesteśmy odpowiedzialni, kiedy dotrzymujemy danego słowa. W tej gminie dzieje się tak od lat – podkreślał marszałek. – Waszym ambasadorem – niezależnie od stanowiska – jest Ryszard Świlski. Ale nie tylko dzięki niemu gmina Pruszcz Gdański znakomicie rozwija się. Kilkadziesiąt lat temu każdy z nas chciał się wyrwać do dużego miasta. Dziś bycie trendy to mieszkanie na wsi, a do tego mieć blisko żłobek, przedszkole, kościół, ośrodek zdrowia, a nawet mediatekę taką jak w Straszynie. Te wszystkie dobra, które posiadacie, to efekt ciężkiej pracy radnych i wójtów wszystkich kadencji.

Prezydent Sopot Jacek Karnowski zażartował, że 20 lat temu z trójmiejskiego kurortu właśnie do gminy Pruszcz Gdański przeprowadzali się najbiedniejsi mieszkańcy, a dziś najbogatsi.

– Zapraszam do gminy Pruszcz Gdański wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda prawdziwa samorządność, jak mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce – mówił prezydent Karnowski.

Z kolei Marian Cichon, starosta gdański również zwrócił uwagę na bardzo dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy, ale i potrzeby, którym trzeba sprostać, aby każdemu żyło się tu komfortowo.

– Po wyborach, które odbyły się ponad 20 lat temu, wspólnie z burmistrzem Januszem Wróblem, senatorem Świlski i wójt Magdaleną Kołodziejczak spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie, że bierzemy odpowiedzialność za losy gmin i całego powiatu. Dwa lata później weszliśmy do Unii Europejskiej i wtedy nastąpiła eksplozja inwestycji. Teraz nasze wsie nie różnią się od miast. To zasługa unii i włodarzy, którzy we właściwy sposób wykorzystali okazję – zauważył Marian Cichon.

Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska w imieniu wszystkim sąsiadów–samorządowców podziękował jubilatom za przykład, na którym się również wzorują.

– Wspólnie jednak pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju metropolii, w której się wszyscy znajdujemy – dodał Piotr Grzelak.

Po raz pierwszy w historii gminy radni podjęli uchwali w sprawie nadania tytułów Honorowego Obywatela Gminy. Otrzymali je pośmiertnie Józef Witek (nauczyciel, dyrektor szkoły, radny, przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański) oraz Tomasz Słupecki (wielki działacz sportowy, pomysłodawca i prezes Gminnego Towarzystwa Sportowego Pruszcz Gdański, społecznik). Taki tytuł otrzymał również obecny na sesji wieloletni sołtys wsi Żuławka, społecznik, bohater filmu dokumentalnego, powstaniec warszawski Zdzisław Czerwiński.

– Dziś czuję się osobą spełnioną. Wszystkim dziękuję za wyróżnienie. Niebawem skończę książkę, z której będzie można dowiedzieć się o historii mojego życia – mówił Zdzisław Czerwiński.

Podczas sesji radni jednogłośnie zgodzili się na podpisanie partnerskiej umowy z miastem Jaworów na Ukrainie. Dzień później, podczas festynu dokument parafowali wójt Magdalena Kołodziejczak i mer Jaworowa Ihor Hrabowski.

– Dziękuję nie tylko za zaproszenie do współpracy, ale również za pomoc, której Polacy nam udzielili. Nie są to tylko moje podziękowania, ale wyrazy wdzięczności całej ukraińskiej społeczności. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a w tych trudnych dla nas czasach Polacy okazali się największymi przyjaciółmi – dziękował mer Jaworowa.

Po sesji wójt Magdalena Kołodziejczak wręczyła pracownikom urzędu i dyrektorom jednostek organizacyjnych z ponad 20-letnim stażem pracy specjalne podziękowania. Uroczystości uświetnił kwartet smyczkowy Baltic String Quartet. Goście mogli też obejrzeć wystawę „Dawniej i dziś”, pokazując gminą przez pryzmat samorządu, szkół, instytucji kultury oraz jednostek OSP.

Nieco mniej uroczysty charakter miał Festiwal Dwóch Kultur, gdzie jubileusz 50-lecia powstania gminy Pruszcz Gdański mogli świętować wszyscy jej mieszkańcy.

Krzysztof Lubański

Fot. Panorama Pomorza

Inne wiadomości

ZAWSZE STAWIA SOBIE REALNE CELE

Od 18 lat jest radnym miasta Gdańska Lech Artur Wałęsa to postać szczególnie znana i...

PRZY KOŁOBRZESKIEJ MOGŁABY POWSTAĆ NOWA HALA

Od wielu lat współpracuje z seniorami Z radnym miasta Gdańska Andrzejem Kowalczysem rozmawia Roman Szychowski...

MOŻEMY MIEĆ SWOJEGO REPREZENTANTA W SEJMIKU

Doświadczenie i determinacja mogą przyczynić się do dalszego rozwoju   Jeśli chodzi o lokalną politykę...

Impulsy dla Pomorza powstają w Nowym Sączu

Pociągi Impuls są dobrze znane mieszkańcom naszego regionu. Pomorski samorząd kupił do tej pory 10...